Girls Track & Field (Cl. 1A, 2A & 3A) 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Season Starts (Mon. Week 29) Jan. 16 Jan. 15 Jan. 14  Jan. 20  Jan. 18
1st Contest May be Held on (Mon. Week 31) Jan. 30 Jan. 29 Jan. 28  Feb. 3  Feb. 1
List of Participants Due On-Line (Mon. @ Noon Week 45) May 8 May 7 May 6  May 11  May 10
Sectional Entry Meeting (Tue. Week 45) May 9 May 8 May 7  May 12  May 11
Sectionals (Wed., Thurs. or Fri. Week 45) May 11 or 12  May 9, 10 or 11 May 8, 9 or 10  May 13, 14 or 15  May 12, 13 or 14
State Final (Thurs.-Sat. Week 46) May 18-20 May 17-19 May 16-18  May 21-23  May 20-22
Season Ends (Sat. Week 47) May 27 May 26 May 25  May 30  May 29