5–Year Season Calendar

Girls Tennis (Class A & AA) 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27
Season Starts (Mon. Week 6) Aug. 8 Aug. 7 Aug. 12 Aug. 11 Aug. 10
1st Contest May be Held (Thurs. Week 7) Aug. 18 Aug. 17 Aug. 22 Aug. 21 Aug. 20
List of Participants Due On-Line (Tues. Week 15) Oct. 11 Oct. 10 Oct. 15 Oct. 14 Oct. 13
Sectional Seeding Meeting (Wed. Week 15) Oct. 12 Oct. 11 Oct. 16 Oct. 15 Oct. 14
Sectionals (Fri.-Sat. Week 15) Oct. 14-15 Oct. 13-14 Oct. 18-19 Oct. 17-18 Oct. 16-17
State Final Seeding Meeting (Tues. Week 16) Oct. 18 Oct. 17 Oct. 22 Oct. 21 Oct. 20
State Final (Thurs.-Sat. Week 16) Oct. 20-22 Oct. 19-21 Oct. 24-26 Oct. 23-25 Oct. 22-24
Season Ends (Sat. Week 17) Oct. 29 Oct. 28 Nov. 2 Nov. 1 Oct. 31