ScoreZone™ eXpress (SZX)

Just the Scores!    ScoreZone Index    IHSA Hub    Mobile Index   

Boys Water Polo

ScoreZone   Mobile!   Brackets   State Final Boxes IHSA.TV  

Girls Water Polo

ScoreZone   Mobile!   Brackets   State Final Boxes IHSA.TV  

Bass Fishing

Sectional Results   State Final Results  

Girls Track & Field

Sectional Results:  1A  2A  3A   State Final Results:  Prelims  1A  2A  3A   Finals  1A  2A  3A   IHSA.TV  

Boys Track & Field

Sectional Results:  1A  2A  3A  

Boys Tennis

Sectional Results:  1A  2A 

Girls Soccer

ScoreZone:  1A  2A  3A  Mobile!   Brackets:  1A  2A  3A  

Boys Volleyball

ScoreZone   Mobile!   Brackets  

Boys Lacrosse

ScoreZone   Brackets  

Girls Lacrosse

ScoreZone   Brackets  

Girls Softball

ScoreZone:  1A  2A  3A  4A  Mobile!   Brackets:  1A  2A  3A  4A  

Boys Baseball

ScoreZone:  1A  2A  3A  4A  Mobile!   Brackets:  1A  2A  3A  4A